ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวมูนีเราะ ดอเลาะยาบีบรรณวิทย์โรงเรียนบ้านตะเหลียง อ.ตากใบ สพป.นราธิวาส เขต 2
2นางอมาวสุ แก้วคล้ายโพธิ์คีรีราชศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ สพม.เขต 16
3นางนัสซือเราะ แวดือเระสตรียะลาลาออกจากราชการ 
4นางอรุณีย์ แซ่ลิ่มมัธยมสุไหงปาดีถึงแก่กรรม